Povraćaj sredstava i reklamacija

- Prilikom preuzimanja pošiljke molimo Vas da u prisustvu kurira proverite svoj paket. Ukoliko na njemu ima vidljivih oštećenja (pocepani delovi i ugnječenje) paket ne bi trebalo da preuzmete. U ovom slučaju molimo Vas da nas pozovite telefonom na broj 0112546534 ili nam pošaljite e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@tonerrionline.rs i navedete razlog zbog koga ste odbili da preuzmete paket. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 

- Ukoliko ste primili pošiljku i nakon otvaranja kutije ustanovili da isporučena roba ne odgovara naručenoj ili podaci na računu nisu odgovarajući, molimo Vas da nas, najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema pošiljke, pozovite telefonom na broj 0112546534, ili pošaljete e-mail sa svojim podacima (ime, prezime, telefon) na adresu info@tonerionline.rs i opišete kakav problem imate. U najkraćem mogućem roku obavestićemo Vas o daljem postupanju.

 

- Ukoliko se na kupljenom proizvodu pojave neusaglašenosti u smislu odredbi Zakona o zaštiti potrošača, molimo Vas da postupite na način definisan pravilnikom o reklamaciji potrošača za robu kupljenu putem internet prodavnice, koji zajedno sa obrascem zahteva za reklamaciju, treba da pošaljete na adresu TOP Solutions d.o.o.

Podaci o firmi TOP Solutions d.o.o.,

Beograd, Luke Vojvodića 20v

Tel 011 254 6534

Broj računa 265-1680310000684-44

Matični broj 20328762

PIB 105191257

e-mail info@tonerionline.rs